Puuenergia

Puuenergia

Suurin osa Suomen bioenergiasta tuotetaan puuperäisillä polttoaineilla.

Puuperäisiä polttoaineita ovat hakkeet, puupelletit, sahanpuru, sahahakkeet, kutterinlastut, kuori, puuöljy, pyrolyysiöljy, mustalipeä sekä kotitalouden polttopuu pilke.

Pellettilämmitys on jo vakiintunut lämmitysmuoto. Suomessa on yli 27 000 pientaloa, jotka lämpiävät pellettillä sekä yli tuhat suurempaa kohdetta. Ja määrä kasvaa kovaa vauhtia!

www.bioenergia.fi